سوالات متداول
تلگرام در لیست مخاطبین 200 ممبر کانال را به مدیر و سازنده کانال نشان میدهد . پس اگر شما 1 میلیون ممبر هم داشته باشید فقط 200 نفر اخر که عضو کانال شما شده اند را نشان میدهد. شما می‌توانید در فعالیت های اخیر کانال ممبر هایی که وارد کانال شده ان را ملاحظه کنید.
تلگرام تا زمانی که ممبر های شما زیر 200 نفر باشد به عنوان کمک به شما اجازه میدهد روزانه 35 نفر از مخاطبین خود را به کانال دعوت کنید. زمانی که ممبر های شما بیشتر از 200 شود دیگر نمی‌توانید به عنوان مدیر کسی رو اضافه کنید.
به هیچ عنوان این نوع ممبر پیشنهاد نمی‌شود. به این دلیل که با اضافه کردن ممبر فیک، تلگرام بازدید پست ها رو کاهش میده و در دراز مدت ممکنه باعث حذف کانال شود.
ماندگاری و ریزش مخاطب کاملا بستگی به محتوا و جذابیت کانال شما دارد شما باید با محتوای جذاب مخاطب رو داخل کانال نگه دارید.
می‌توانید با شماره داخل سایت یا پشتیبانی آنلاین تماس بگیرید و مشکل پیش امده را اعلام و حل کنید
بله پست ها بازدید می‌شوند. ولی بازدید ها به مرور و پلکانی بالا میرود البته شما در کنار افزایش ممبر باید تبلیغات هم انجام بدهید تا بازدید های کانال متناسب شوند
در این روش مخاطب با این سوال رو به میشود: " مطمئنید میخواهید در کانال ... عضو شوید؟ " با زدن کلمه بله وارد کانال شما میشود
خیر، در روش هیدن با اینکه ممبر واقعی وارد کانال شما میشود ولی بازدید کانال بسیار کم هست
در روش هیدن ریزش نسبت به اد اجباری کمتر میشود چون مخاطب از این که وارد کانال شما شده اطلاعی ندارد.